Úvod História Fotogaléria Ponuka Kurzy Kontakt

Faktúry od 01. 01. 2019

Faktúra číslo Dodávateľ/Číslo zmluvy IČO Predmet dodávky Hodnota s DPH Dátum doručenia Dátum zaplatenia
1/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 12/18 - 1/19 19,35 EUR 2.1.2019 16.1.2019
2/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 18/2017 35743565 Plyn 1/19 1 004,78 EUR 3.1.2019 16.1.2019
3/2019 Ajfa + Avis s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 Predpl. Mzdová účtovníčka 1/19 - 4/19 58,80 EUR 3.1.2019 16.1.2019
3/2019 Ajfa + Avis s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 Predpl. Mzdová účtovníčka 1/19 - 4/19 0,00 EUR 25.2.2019 16.1.2019
4/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 1/19 110,68 EUR 7.1.2019 16.1.2019
5/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 82,43 EUR 7.1.2019 16.1.2019
6/2019 Poradca podnikateľa s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Ročný prístup VS SR 117,00 EUR 7.1.2019 16.1.2019
6/2019 Poradca podnikateľa s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Ročný prístup VS SR 0,00 EUR 24.1.2019 16.1.2019
7/2019 osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 Výkon zodpov. osoby 8/12 - 12/18 216,00 EUR 8.1.2019 16.1.2019
8/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 137,69 EUR 8.1.2019 16.1.2019
9/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 12/18 7,06 EUR 11.1.2019 16.1.2019
10/2019 LEVONET s.r.o., N.M.Pavla 38, 054 01 Levoča 36480983 Internet, mesačný paušál 12/18 98,75 EUR 11.1.2019 16.1.2019
11/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 114,82 EUR 14.1.2019 21.1.2019
12/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 1/19 - 2/19 140,00 EUR 15.1.2019 21.1.2019
13/2019 Vladimír Dulovič, V. Greschika 1738-2, 054 01 Levoča 10763368 Kontrola ozvučenia I. polrok 60,00 EUR 15.1.2019 21.1.2019
14/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 12/18 670,62 EUR 15.1.2019 21.1.2019
15/2019 UNIQUA poisťovňa a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava 653501 Poistné 3/19 - 3/20 majetok 1 221,48 EUR 15.1.2019 21.1.2019
16/2019 PECE s.r.o., Nábrežná 678/7, 962 23 Očová 36618233 Mat. do keramickej dielne 260,78 EUR 15.1.2019 21.1.2019
17/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 77,42 EUR 16.1.2019 21.1.2019
18/2019 Pavol Černický, Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrhov 14375168 Kontrola has. prístroj. a pož. hydrant. 445,00 EUR 16.1.2019 30.1.2019
19/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 18/2017 35743565 Plyn vyúčtovanie 2018 2 180,70 EUR 18.1.2019 30.1.2019
20/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 48,47 EUR 21.1.2019 30.1.2019
21/2019 Rozhlas a televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 Služby verejnosti 222,96 EUR 22.1.2019 30.1.2019
22/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny 85,68 EUR 23.1.2019 xxx
23/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny -85,68 EUR 24.1.2019 xxx
24/2019 Stanislav Bartoš, Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 10/2018 11954736 Potraviny 85,68 EUR 24.1.2019 1.2.2019
25/2019 Ing. Svetlana Kočišová, Slovenská 386/26, 053 61 Spišské Vlachy - 11/2018 44828446 Čistenie prádla 127,38 EUR 25.1.2019 1.2.2019
26/2019 SVETEX BM s.r.o., Rastislavova 3488/22, 058 01 Poprad 47583142 Oprava vstup. brány 62,88 EUR 28.1.2019 1.2.2019
27/2019 Viera Šefčíková, Nám. Majstra Pavla 8, 054 01 Levoča 37477277 Kalendáre stolové 52,96 EUR 28.1.2019 1.2.2019
28/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 45,58 EUR 28.1.2019 1.2.2019
29/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 75,50 EUR 28.1.2019 1.2.2019
30/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 83,07 EUR 31.1.2019 12.2.2019
31/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny (výučba) 0,68 EUR 31.1.2019 12.2.2019
32/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 1 138,01 EUR 31.1.2019 12.2.2019
33/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (výučba) 15,08 EUR 31.1.2019 12.2.2019
34/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 2/19 110,60 EUR 4.2.2019 12.2.2019
35/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 1/19 - 2/19 24,85 EUR 4.2.2019 12.2.2019
36/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny 242,88 EUR 4.2.2019 12.2.2019
37/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny (výučba) 9,58 EUR 4.2.2019 12.2.2019
38/2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto - 4/2016 47079690 Elektronické strav. poukážky 266,40 EUR 4.2.2019 12.2.2019
39/2019 Jozef Salanci - INSA, SNP 487/24, 053 21 Markušovce 33849820 Skriňa 391,00 EUR 6.2.2019 14.2.2019
40/2019 MIVA Market s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 Čistiace potreby 1 471,68 EUR 6.2.2019 14.2.2019
41/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 3/19 70,00 EUR 8.2.2019 14.2.2019
42/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 1/19 7,06 EUR 11.2.2019 18.2.2019
43/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 18/2017 35743565 Plyn 2/19 1 130,11 EUR 11.2.2019 18.2.2019
44/2019 Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce 10756744 Odb. skúška plyn. zariadenia 510,66 EUR 11.2.2019 18.2.2019
45/2019 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214 Oprava kopír. stroja 80,40 EUR 12.2.2019 18.2.2019
46/2019 Mário Zemčák, Francisciho 4, 054 01 Levoča 33056137 Kľúče 46,00 EUR 12.2.2019 18.2.2019
47/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 31,37 EUR 12.2.2019 18.2.2019
48/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 100,30 EUR 13.2.2019 18.2.2019
49/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 31,99 EUR 13.2.2019 18.2.2019
50/2019 Ing. Peter Mikulička PVM Systém, Štefánikova 1302, 908 01 Kúty 33039488 Poličky 336,65 EUR 13.2.2019 18.2.2019
51/2019 Ing. Svetlana Kočišová, Slovenská 386/26, 053 61 Spišské Vlachy - 11/2018 44828446 Čistenie prádla 143,30 EUR 14.2.2019 20.2.2019
52/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 1/19 704,78 EUR 14.2.2019 20.2.2019
53/2019 Železiarstvo Olekšák s.r.o., Pri Podkove 982/3, 054 01 Levoča 36781410 Visiace zámky 29,70 EUR 14.2.2019 20.2.2019
54/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Vodné, stočné 11/18 - 2/19 1 141,57 EUR 15.2.2019 20.2.2019
55/2019 Ján Lorko JAPA AUTO, Rozvoj 1107/6, 054 01 Levoča 40858596 Autobatéria 125,00 EUR 15.2.2019 20.2.2019
56/2019 Jozef Zoričák - Zonic, Ružová 36, 054 01 Levoča 37479369 Batérie 138,75 EUR 15.2.2019 20.2.2019
57/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 13,55 EUR 18.2.2019 1.3.2019
58/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 116,51 EUR 18.2.2019 1.3.2019
59/2019 LEVOTEP s.r.o., Špitálska15, 054 01 Levoča 46967729 Kontrola komínov 118,80 EUR 25.2.2019 1.3.2019
60/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny 85,68 EUR 26.2.2019 1.3.2019
61/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 91,39 EUR 26.2.2019 1.3.2019
62/2019 Pavol Pavlík, Lipová 2027/6, 052 01 Spišská Nová Ves 37181769 Odb. prehl. tlak. nád. a plyn. kotolne 98,00 EUR 26.2.2019 1.3.2019
63/2019 Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča 35528052 Uskladnenie obj. odpadu 20,24 EUR 26.2.2019 1.3.2019
64/2019 Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča 40857662 Školenie vodičov 15,00 EUR 26.2.2019 1.3.2019
65/2019 Esat s.r.o., Hlavné námestie 17, 060 01 Kežmarok 44210531 Mop sada na umývanie 137,30 EUR 26.2.2019 1.3.2019
66/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 12,73 EUR 28.2.2019 7.3.2019
67/2019 Stanislav Spišák, Potočná 32, 054 01 Levoča 37476963 Odstránenie závad z revízie z OPaS 68,55 EUR 28.2.2019 7.3.2019
68/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 2/19 - 3/19 17,35 EUR 28.2.2019 7.3.2019
69/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 852,78 EUR 28.2.2019 7.3.2019
70/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (výučba) 7,27 EUR 28.2.2019 7.3.2019
71/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 118,24 EUR 28.2.2019 7.3.2019
72/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 45,58 EUR 4.3.2019 7.3.2019
73/2019 Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča 35528052 Uloženie obj. odpadu 10,56 EUR 4.3.2019 7.3.2019
74/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny 98,15 EUR 4.3.2019 7.3.2019
75/2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto - 4/2016 47079690 Elektronické strav. poukážky 810,30 EUR 4.3.2019 18.3.2019
76/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 3/19 110,60 EUR 6.3.2019 18.3.2019
77/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 18/2017 35743565 Plyn 3/19 1 130,11 EUR 6.3.2019 18.3.2019
78/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 25,58 EUR 6.3.2019 18.3.2019
79/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 4/19 70,00 EUR 8.3.2019 18.3.2019
80/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 19,49 EUR 8.3.2019 18.3.2019
81/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 76,08 EUR 11.3.2019 18.3.2019
82/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 2/19 7,06 EUR 12.3.2019 18.3.2019
83/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 2/19 593,22 EUR 12.3.2019 18.3.2019
84/2019 VERLAG DASHOFER s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129 BOZP online profi - ročný prístup 460,80 EUR 13.3.2019 22.3.2019
85/2019 J. Lesňák - LeComp, J. Czauczika 1492/3, 054 01 Levoča 51147220 Príslušenstvo k PC 124,00 EUR 15.3.2019 22.3.2019
86/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 95,93 EUR 18.3.2019 22.3.2019
87/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 759,53 EUR 18.3.2019 22.3.2019
88/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 58,89 EUR 20.3.2019 1.4.2019
89/2019 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Lekárničky Prvej pomoci 193,20 EUR 25.3.2019 1.4.2019
90/2019 Nábytok Beták s.r.o., Obchodná 2499, 913 21 Trenčianska Turná 44115784 Nábytok 369,00 EUR 26.3.2019 28.3.2019
91/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny 85,68 EUR 26.3.2019 1.4.2019
92/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 77,51 EUR 26.3.2019 1.4.2019
93/2019 TrueOne s.r.o., Školská 40, 022 01 Čadca 43881149 Nábytok 151,00 EUR 28.3.2019 3.4.2019
94/2019 ELSPO BB s.r.o., Bagarova 25, 974 04 Banská Bystrica 46130764 Filtre na čaj 76,10 EUR 28.3.2019 3.4.2019
95/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 44,58 EUR 28.3.2019 3.4.2019
96/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 3/19 - 4/19 19,30 EUR 29.3.2019 3.4.2019
97/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 77,87 EUR 29.3.2019 3.4.2019
98/2019 PERGAMON s.r.o., Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 31327681 Odpadová nádoba na tonery 25,68 EUR 1.4.2019 5.4.2019
99/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 611,93 EUR 1.4.2019 5.4.2019
100/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (výučba) 19,13 EUR 1.4.2019 5.4.2019
101/2019 Pharmalena s.r.o., Kukučínova 3, 054 01 Levoča 44225253 Mat. do lekárničiek 150,46 EUR 1.4.2019 5.4.2019
102/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 151,87 EUR 1.4.2019 5.4.2019
103/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny (výučba) 6,08 EUR 1.4.2019 5.4.2019
104/2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto - 4/2016 47079690 Elektronické strav. poukážky 122,10 EUR 1.4.2019 5.4.2019
105/2019 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 1112/11, 052 01 Spišská Nová Ves 17190444 Striekacia pištoľ 35,90 EUR 2.4.2019 5.4.2019
106/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 96,94 EUR 3.4.2019 11.4.2019
107/2019 Xepap s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen 31628605 Kancelárske potreby 53,98 EUR 3.4.2019 11.4.2019
108/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 10/2019 35743565 Plyn 4/19 1 130,11 EUR 4.4.2019 11.4.2019
109/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny 315,34 EUR 4.4.2019 11.4.2019
110/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny (výučba) 8,72 EUR 4.4.2019 11.4.2019
111/2019 AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Šatňové skrine 1 094,40 EUR 5.4.2019 11.4.2019
112/2019 M. Klembarová - A. Zwancigerová Drogéria, Závada 76, 054 01 Levoča 50093355 Duvilax 31,80 EUR 5.4.2019 11.4.2019
113/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 19,72 EUR 5.4.2019 11.4.2019
114/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 4/19 110,60 EUR 8.4.2019 11.4.2019
115/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 5/19 70,00 EUR 8.4.2019 11.4.2019
116/2019 Slovamed s.r.o., Malá 543/7, 931 01 Šamorín 46829954 Nást. pákový dávkovač dezinf. roztoku 205,87 EUR 8.4.2019 11.4.2019
117/2019 Bergamo s.r.o., Poľná 6A, 080 01 Prešov 45923299 Disky na auto 480,00 EUR 9.4.2019 11.4.2019
118/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 105,02 EUR 9.4.2019 18.4.2019
119/2019 VLan s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob 46118896 Kalibrácia alkotestera 98,80 EUR 10.4.2019 18.4.2019
120/2019 Anna Pjatáková, Petržalská 1639/10, 060 01 Kežmarok 33878579 Oprava veľkokuchynského zariadenia 63,10 EUR 11.4.2019 18.4.2019
121/2019 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 3/19 7,06 EUR 11.4.2019 18.4.2019
122/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Mobilný telefón 9,00 EUR 11.4.2019 18.4.2019
123/2019 AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Jedálenské stoličky 3 384,00 EUR 12.4.2019 18.4.2019
124/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 3/19 752,48 EUR 12.4.2019 18.4.2019
125/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 25,46 EUR 12.4.2019 18.4.2019
126/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 392,73 EUR 16.4.2019 3.5.2019
127/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 37,58 EUR 16.4.2019 3.5.2019
128/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny 81,60 EUR 17.4.2019 3.5.2019
129/2019 VERLAG DASHOFER s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129 Predpl. online účtovné súvzťažnosti 171,00 EUR 18.4.2019 3.5.2019
130/2019 Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce 36833118 Traumatologický plán 120,00 EUR 18.4.2019 3.5.2019
131/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Diagnostika siete, implemen. switcha 309,20 EUR 23.4.2019 3.5.2019
132/2019 Ing. Svetlana Kočišová, Slovenská 386/26, 053 61 Spišské Vlachy - 11/2018 44828446 Čistenie prádla 126,15 EUR 23.4.2019 3.5.2019
133/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 25,92 EUR 24.4.2019 3.5.2019
134/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Mobilný telefón 90,00 EUR 25.4.2019 3.5.2019
135/2019 Róbert Rusňák, Železničný riadok 1220/5, 054 01 Levoča 34803459 Občerstvenie Deň učiteľov 201,30 EUR 25.4.2019 3.5.2019
136/2019 Ľubomír Jurkovský, Májova 41, 053 04 Spišské Podhradie 33852391 Deky 900,00 EUR 25.4.2019 6.5.2019
137/2019 Hotel ARKADA s.r.o., Nám. Majstra Pavla 26, 054 01 Levoča 36451134 Občerstvenie Deň učiteľov 181,50 EUR 26.4.2019 6.5.2019
138/2019 ICV n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice 51424266 Odb. seminár - účastnícky poplatok 60,00 EUR 29.4.2019 6.5.2019
139/2019 Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 329321 Poplatok za komun. odpady r. 2019 715,00 EUR 29.4.2019 6.5.2019
140/2019 Mária Krajňáková - Inštitút vzdelávania, Štefánikovo nám. 4, 052 01 SNV 35320567 Školenie obsluhovateľov tlak. nádob 25,00 EUR 30.4.2019 6.5.2019
141/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 68,72 EUR 30.4.2019 6.5.2019
142/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 4/19 - 5/19 23,38 EUR 30.4.2019 6.5.2019
143/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 142,99 EUR 30.4.2019 6.5.2019
144/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny (výučba) 1,26 EUR 30.4.2019 6.5.2019
145/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 450,95 EUR 2.5.2019 13.5.2019
146/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (vyuč.) 13,38 EUR 2.5.2019 13.5.2019
147/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny 200,72 EUR 3.5.2019 13.5.2019
148/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny (vyuč.) 3,55 EUR 3.5.2019 13.5.2019
149/2019 Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 329321 Daň z nehnuteľnosti r. 2019 1 128,80 EUR 3.5.2019 13.5.2019
150/2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto - 4/2016 47079690 Elektronické strav. poukážky 277,50 EUR 3.5.2019 13.5.2019
151/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 10/2019 35743565 Plyn 5/19 1 470,36 EUR 6.5.2019 13.5.2019
152/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 44,56 EUR 6.5.2019 13.5.2019
153/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 5/19 111,95 EUR 6.5.2019 13.5.2019
154/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 60,75 EUR 7.5.2019 13.5.2019
155/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 6/19 70,00 EUR 9.5.2019 13.5.2019
156/2019 PERGAMON s.r.o., Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 31327681 Tonery 486,56 EUR 9.5.2019 17.5.2019
157/2019 PERGAMON s.r.o., Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 31327681 Tonery 79,20 EUR 9.5.2019 17.5.2019
158/2019 František Rybka, Komenského 586/14, 058 01 Poprad 44771258 Revízia pož. klapky a vzduchotechnika 200,00 EUR 9.5.2019 17.5.2019
159/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 4/19 650,46 EUR 10.5.2019 17.5.2019
160/2019 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 4/19 7,06 EUR 10.5.2019 17.5.2019
161/2019 Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča 35528052 Uloženie obj. odpadu 24,30 EUR 10.5.2019 17.5.2019
162/2019 Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230 Obnova domény 90,31 EUR 10.5.2019 17.5.2019
163/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny 85,68 EUR 10.5.2019 17.5.2019
164/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 63,39 EUR 13.5.2019 17.5.2019
165/2019 Nezábudka s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves 47968834 Mat. na údržbu 413,70 EUR 14.5.2019 22.5.2019
166/2019 Ľubomír Jurkovský, Májova 41, 053 04 Spišské Podhradie 33852391 Obrusy 220,00 EUR 14.5.2019 22.5.2019
167/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 77,87 EUR 15.5.2019 22.5.2019
168/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 424,51 EUR 16.5.2019 22.5.2019
169/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 71,30 EUR 17.5.2019 22.5.2019
170/2019 Xepap s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen 31628605 Pomôcky - keramická dielňa 36,61 EUR 17.5.2019 22.5.2019
171/2019 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 Kancelársky papier 865,00 EUR 17.5.2019 22.5.2019
172/2019 Pneuservis Patricius Džugan, Pri Prameni 16, 054 01 Levoča 40860221 Prezutie pneu 44,00 EUR 17.5.2019 30.5.2019
173/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 123,18 EUR 20.5.2019 30.5.2019
174/2019 Mário Zemčák, Francisciho 4, 054 01 Levoča 33056137 Zámok + kľúče 141,33 EUR 21.5.2019 30.5.2019
175/2019 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Písací stôl 165,60 EUR 23.5.2019 30.5.2019
176/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 27,36 EUR 27.5.2019 30.5.2019
177/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny 85,68 EUR 27.5.2019 30.5.2019
178/2019 Result reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice 36189740 Tabuľky - kamerový systém 20,88 EUR 27.5.2019 30.5.2019
179/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 59,71 EUR 28.5.2019 7.6.2019
180/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Vodné a stočné 2 - 5/19 1 375,91 EUR 31.5.2019 7.6.2019
181/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 5 - 6/19 22,65 EUR 31.5.2019 7.6.2019
182/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 188,87 EUR 31.5.2019 7.6.2019
183/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny (vyuč.) 3,65 EUR 31.5.2019 7.6.2019
184/2019 Mário Zemčák, Francisciho 4, 054 01 Levoča 33056137 Zámky do dverí 39,85 EUR 31.5.2019 7.6.2019
185/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 19.49 EUR 6/3/2019 6/7/2019
186/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 549.34 EUR 6/3/2019 6/7/2019
187/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (výučba) 31.06 EUR 6/3/2019 6/7/2019
188/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 Výkon zodpovednej osoby 1 - 6/19 216.00 EUR 6/3/2019 6/7/2019
189/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 7/19 70.00 EUR 6/4/2019 6/7/2019
190/2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto - 4/2016 47079690 Elektronické strav. poukážky 144.30 EUR 6/4/2019 6/7/2019
191/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 114.26 EUR 6/4/2019 6/13/2019
192/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 6/19 110.99 EUR 6/5/2019 6/13/2019
193/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 10/2019 35743565 Plyn 6/19 1,470.36 EUR 6/7/2019 6/13/2019
194/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny (výučba) 38.45 EUR 6/7/2019 6/13/2019
195/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny 359.85 EUR 6/7/2019 6/13/2019
196/2019 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 5/19 7.06 EUR 6/10/2019 6/13/2019
197/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 5/19 728.84 EUR 6/12/2019 6/20/2019
198/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 22.03 EUR 6/12/2019 6/20/2019
199/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 28.99 EUR 6/12/2019 6/20/2019
200/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 38.11 EUR 6/13/2019 6/20/2019
201/2019 Martin Faltin, Grófska 409/5, 053 02 Spišský Hrhov 47477083 Preprava Bus 320.00 EUR 6/14/2019 6/20/2019
202/2019 Jozef Zoričák - Zonic, Ružová 36, 054 01 Levoča 37479369 Žiarivky 221.30 EUR 6/14/2019 6/20/2019
203/2019 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35739487 Vysávač 89.90 EUR 6/14/2019 6/20/2019
204/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 49.89 EUR 6/17/2019 6/20/2019
205/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 17.73 EUR 6/19/2019 6/26/2019
206/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 527.22 EUR 6/19/2019 6/26/2019
207/2019 SPORT RETTER s.r.o., Štefánikovo nám. 19, 052 01 Spišská Nová Ves 35891343 Športové potreby 149.78 EUR 6/19/2019 6/26/2019
208/2019 NATURTREND s.r.o., Pravenec 216, 972 16 Pravenec 47230169 Oprava kompostera 125.00 EUR 6/21/2019 6/26/2019
209/2019 Železiarstvo Olekšák s.r.o., Pri Podkove 982/3, 054 01 Levoča 36781410 Mat. na údržbu 21.24 EUR 6/21/2019 6/26/2019
210/2019 ŠROMEK DDD s.r.o., Osloboditeľov 35/35, 053 02 Spišský Hrhov 52191664 Montáž hrotov 5,598.00 EUR 6/24/2019 7/2/2019
211/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 21.98 EUR 6/24/2019 7/4/2019
212/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 30.01 EUR 6/25/2019 7/4/2019
213/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 180.11 EUR 6/28/2019 7/4/2019
214/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny (výučba) 3.51 EUR 6/28/2019 7/4/2019
215/2019 VLan s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob 46118896 Náhradné náustky alko tester 36.00 EUR 6/28/2019 7/4/2019
216/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 341.95 EUR 6/28/2019 7/4/2019
217/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (výučba) 22.24 EUR 6/28/2019 7/4/2019
218/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 6/19 - 7/19 19.38 EUR 7/1/2019 7/11/2019
219/2019 Ľubomír Mužík, Tatranská 3407/2B, 052 01 Spišská Nová Ves 33053278 Vodoinštalačný materiál 35.40 EUR 7/1/2019 7/11/2019
220/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 8/19 70.00 EUR 7/4/2019 7/11/2019
221/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 10/2019 35743565 Plyn 7/19 1,470.36 EUR 7/4/2019 7/11/2019
222/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny (výučba) 4.75 EUR 7/4/2019 7/11/2019
223/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny 294.82 EUR 7/4/2019 7/11/2019
224/2019 Ján Varga - VATECH, Okružná 106/116, 076 64 Zemplínska Teplica 33950172 Oprava plyn. kotla 155.04 EUR 7/4/2019 7/11/2019
225/2019 Ing. Svetlana Kočišová, Slovenská 386/26, 053 61 Spišské Vlachy - 11/2018 44828446 Čistenie prádla 123.75 EUR 7/4/2019 7/11/2019
226/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 7/19 110.60 EUR 7/9/2019 7/17/2019
227/2019 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 6/19 7.06 EUR 7/10/2019 7/17/2019
228/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 6/19 564.06 EUR 7/10/2019 7/17/2019
229/2019 ŠEVT a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica 31331131 Triedne knihy 75.84 EUR 7/11/2019 7/17/2019
230/2019 Andrej Kováč, ul. M. R. Štefánika 12, 027 44 Tvrdošín 47395010 Drevený stôl a lavice do altánku 582.00 EUR 7/12/2019 7/17/2019
231/2019 Marek Tatarko, Čsl. Armády 280/33, 053 02 Spišský Hrhov 44858035 Maliarské práce 3,392.00 EUR 7/16/2019 7/22/2019
232/2019 Kinekus s.r.o., Rosinská cesta 13, 010 08 Žilina 51967472 Odpadkové koše 195.79 EUR 7/18/2019 7/22/2019
233/2019 MIVA Market s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 Čistiace prostriedky 880.20 EUR 7/19/2019 8/1/2019
234/2019 MIVA Market s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 Hygienické potreby 536.82 EUR 7/19/2019 8/1/2019
235/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 7/19 - 8/19 27,15 EUR 1.8.2019 12.8.2019
236/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 10/2019 35743565 Plyn 8/19 1 470,36 EUR 5.8.2019 12.8.2019
237/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 8/19 110,60 EUR 7.8.2019 12.8.2019
238/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 9/19 70,00 EUR 7.8.2019 12.8.2019
239/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 7/19 231,11 EUR 8.8.2019 16.8.2019
240/2019 Vladimír Dulovič, V. Greschika 1738/2, 054 01 Levoča 10763368 Kontrola ozvučenia I. polrok 60,00 EUR 8.8.2019 16.8.2019
241/2019 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 7/19 7,06 EUR 13.8.2019 16.8.2019
242/2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto - 4/2016 47079690 Elektronické strav. poukážky 25,90 EUR 13.8.2019 16.8.2019
243/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89, Poprad 36500968 Vodné - stočné 5/19 - 8/19 1 342,66 EUR 27.8.2019 9.9.2019
244/2019 LEVOTEP s.r.o., Špitálska 15, 054 01 Levoča 46967729 Kontrola komínov 118,80 EUR 2.9.2019 9.9.2019
245/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 26,94 EUR 2.9.2019 9.9.2019
246/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 63,68 EUR 2.9.2019 9.9.2019
247/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlas. paušál 8/19 - 9/19 19,74 EUR 3.9.2019 9.9.2019
248/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 90,78 EUR 4.9.2019 9.9.2019
249/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 10/2019 35743565 Plyn 9/19 1 470,36 EUR 4.9.2019 9.9.2019
250/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 10/19 70,00 EUR 5.9.2019 11.9.2019
251/2019 PERGAMON s.r.o., Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava - 14/2019 31327681 Tonery 454,56 EUR 5.9.2019 11.9.2019
252/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 87,61 EUR 6.9.2019 11.9.2019
253/2019 PECE s.r.o., Nábrežná 678/7, 962 23 Očová 36618233 Materiál do keramickej dielne 237,90 EUR 6.9.2019 12.9.2019
254/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 9/19 110,60 EUR 9.9.2019 12.9.2019
255/2019 Ing. Svetlana Kočišová, Slovenská 386/26, 053 61 Spišské Vlachy - 16/2019 44828446 Čistenie prádla 478,42 EUR 9.9.2019 12.9.2019
256/2019 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 8/19 7,06 EUR 9.9.2019 12.9.2019
257/2019 NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava 35739487 Tyčový mixér 129,00 EUR 9.9.2019 12.9.2019
258/2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto - 4/2016 47079690 Hodnota odobratej stravy 106,06 EUR 10.9.2019 18.9.2019
259/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 17/2019 51442442 Potraviny 85,68 EUR 10.9.2019 18.9.2019
260/2019 M. Klembarová - A. Zwancigerová - Drogéria, Závada 76, 054 01 Levoča 50093355 Materiál na maľovanie 108,30 EUR 10.9.2019 18.9.2019
261/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 58,49 EUR 11.9.2019 18.9.2019
262/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 8/19 227,32 EUR 12.9.2019 18.9.2019
263/2019 Stanislav Bendík - TeSyBe, Palárikova 2265/32, 052 01 Spišská Nová Ves 46037551 Pripojenie novej telef. pobočky 142,00 EUR 12.9.2019 18.9.2019
264/2019 Miroslav Bašista, Pisárovská 319/11, 053 02 Spišský Hrhov 40861490 Plávajúca podlaha 360,90 EUR 13.9.2019 24.9.2019
265/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 85,94 EUR 13.9.2019 24.9.2019
266/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 104,65 EUR 16.9.2019 24.9.2019
267/2019 DOMOSS TECHNIKA a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany 36228389 Odvlhčovač vzduchu 528,00 EUR 16.9.2019 24.9.2019
268/2019 Ing. Svetlana Kočišová, Slovenská 386/26, 053 61 Spišské Vlachy - 16/2019 44828446 Čistenie prádla -3,75 EUR 17.9.2019 19.9.2019
269/2019 Ing. Svetlana Kočišová, Slovenská 386/26, 053 61 Spišské Vlachy - 16/2019 44828446 Čistenie prádla -2,20 EUR 17.9.2019 19.9.2019
270/2019 Železiarstvo Olekšák s.r.o., Pri Podkove 982/3, 054 01 Levoča 36781410 Vybavenie do kuchyne 94,50 EUR 17.9.2019 24.9.2019
271/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 17/2019 51442442 Potraviny 85,68 EUR 17.9.2019 24.9.2019
272/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 1 317,00 EUR 17.9.2019 24.9.2019
273/2019 Xepap s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen 31628605 Kanc. potreby 169,32 EUR 18.9.2019 24.9.2019
274/2019 VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129 Online Spravodajca VS 9/19 - 9/20 175,80 EUR 19.9.2019 24.9.2019
275/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 26,85 EUR 19.9.2019 24.9.2019
276/2019 VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129 Online Spravodajca VS 9/19 - 9/20 -175,80 EUR 19.9.2019
277/2019 VERLAG DASHOFER, Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129 Online Spravodajca VS 9/19 - 12/19 46,20 EUR 19.9.2019 24.9.2019
278/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 49,27 EUR 23.9.2019 4.10.2019
279/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 82,90 EUR 24.9.2019 4.10.2019
280/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 42,30 EUR 26.9.2019 4.10.2019
281/2019 Železiarstvo Olekšák s.r.o., Pri Podkove 982/3, 054 01 Levoča 36781410 Mat. na údržbu 36,91 EUR 27.9.2019 4.10.2019
282/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 554,64 EUR 30.9.2019 4.10.2019
283/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (výučba) 13,05 EUR 30.9.2019 4.10.2019
284/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 92,17 EUR 30.9.2019 4.10.2019
285/2019 AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Odpadkové koše 259,20 EUR 10/1/2019 10/7/2019
286/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 9/19 - 10/19 20,06 EUR 10/1/2019 10/7/2019
287/2019 PERGAMON s.r.o., Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava - 14/2019 31327681 Tonery -454,56 EUR 10/1/2019 10/9/2019
288/2019 PERGAMON s.r.o., Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava - 14/2019 31327681 Tonery 805,92 EUR 10/1/2019 10/7/2019
289/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 10/2019 35743565 Plyn 10/19 1 470,36 EUR 10/3/2019 10/15/2019
290/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 200,91 EUR 10/3/2019 10/15/2019
291/2019 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina 36371271 Poradca - mesačník r. 2020 56,80 EUR 10/3/2019 10/15/2019
292/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny (vyuč.) 3,98 EUR 10/4/2019 10/15/2019
293/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny 224,84 EUR 10/4/2019 10/15/2019
294/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 27,68 EUR 10/4/2019 10/15/2019
295/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 91,91 EUR 10/4/2019 10/15/2019
296/2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto - 4/2016 47079690 Skutočne odobratá strava 1 462,73 EUR 10/7/2019 10/15/2019
297/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 10/19 112,16 EUR 10/7/2019 10/15/2019
298/2019 KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 585441 Havarijné poistenie 502,19 EUR 10/7/2019 10/15/2019
299/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 17/2019 51442442 Potraviny 85,68 EUR 10/7/2019 10/15/2019
300/2019 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 9/19 7,06 EUR 10/9/2019 10/15/2019
301/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 11/19 70,00 EUR 10/10/2019 10/15/2019
302/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 40,08 EUR 10/10/2019 10/17/2019
303/2019 Jozef Chovanec - výťahová služba, Muráňska 56, 052 01 Spišská Nová Ves 10756116 Servis výťah (1,2,3 . Q. 2019) 324,00 EUR 10/10/2019 10/17/2019
304/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 9/19 624,53 EUR 10/11/2019 10/17/2019
305/2019 SOBWATER s.r.o., Slavkovská 6, 054 01 Levoča 36457167 Tablet. soľ 31,50 EUR 10/11/2019 10/17/2019
306/2019 Ľubomír Kicko, Danišovce 162, 053 22 Danišovce 34527095 Oprava strechy - garáž 4 536,23 EUR 10/15/2019 10/22/2019
307/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 63,76 EUR 10/15/2019 10/24/2019
308/2019 PERGAMON s.r.o., Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava - 14/2019 31327681 Tonery 537,90 EUR 10/16/2019 10/24/2019
309/2019 VLan s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob 46118896 Kalibrácia alkotester 40,00 EUR 10/16/2019 10/24/2019
310/2019 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214 Oprava kopírovacieho stroja 113,58 EUR 10/16/2019 10/24/2019
311/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 703,15 EUR 10/17/2019 10/24/2019
312/2019 Jozef Korba COBRAplus, SNP 269/25, 053 01 Harichovce 10756337 Mat. na údržbu 31,20 EUR 10/18/2019 10/24/2019
313/2019 Ján Lorko JAPA AUTO, Probstnerová cesta 672/10, 054 01 Levoča 40858596 Autobatéria, pneu, kompresor 496,61 EUR 10/22/2019 10/30/2019
314/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 130,54 EUR 10/22/2019 10/30/2019
315/2019 Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča 35528052 Uloženie objem. odpadu 18,90 EUR 10/23/2019 10/30/2019
316/2019 ELPS s.r.o., Záhradná 28, 053 13 Letanovce 47251026 Revízia vonkaj. osvetlenie 108,13 EUR 10/25/2019 10/30/2019
317/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 11,06 EUR 10/25/2019 10/30/2019
318/2019 ŠROMEK DDD s.r.o., Osloboditeľov 35/35, 053 02 Spišský Hrhov 52191664 Dezinsekcia, dezinfekcia 1 445,00 EUR 10/28/2019 10/30/2019
319/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Mobil. tel. - Hlas. paušál 10/19 - 11/19 22,62 EUR 10/30/2019 11/6/2019
320/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 10/19 349,87 EUR 10/31/2019 11/6/2019
321/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 479,56 EUR 10/31/2019 11/6/2019
322/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (vyuč.) 26,32 EUR 10/31/2019 11/6/2019
323/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 219,89 EUR 10/31/2019 11/6/2019
324/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny (vyuč.) 1,87 EUR 10/31/2019 11/6/2019
325/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 67,27 EUR 4.11.2019 12.11.2019
326/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 17/2019 51442442 Potraviny 120,00 EUR 4.11.2019 12.11.2019
327/2019 Pneuservis - P. Džugan, Pri Prameni 16, 054 01 Levoča 40860221 Prezutie áut 62,00 EUR 5.11.2019 12.11.2019
328/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 10/2019 35743565 Plyn 11/19 1 470,36 EUR 7.11.2019 12.11.2019
329/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny 430,98 EUR 7.11.2019 12.11.2019
330/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny (vyučba) 4,05 EUR 7.11.2019 12.11.2019
331/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 113,69 EUR 7.11.2019 12.11.2019
332/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 11/19 110,68 EUR 7.11.2019 12.11.2019
333/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 12/19 70,00 EUR 7.11.2019 12.11.2019
334/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 56,29 EUR 8.11.2019 15.11.2019
335/2019 EL s.r.o., Radlinského 17A, 052 01 Spišská Nová Ves 31652859 Analýza potravín 87,84 EUR 8.11.2019 15.11.2019
336/2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto - 4/2016 47079690 Hodnota odobratej stravy 448,00 EUR 8.11.2019 15.11.2019
337/2019 Vladimír Dulovič, V. Greschika 1738/2, 054 01 Levoča 10763368 Oprava domáci rozhlas 52,00 EUR 8.11.2019 15.11.2019
338/2019 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 10/19 7,06 EUR 11.11.2019 15.11.2019
339/2019 Patrik Šefčík - servis, Jablonov 257, 053 03 51242419 Oprava práčky 30,00 EUR 13.11.2019 15.11.2019
340/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 99,91 EUR 13.11.2019 22.11.2019
341/2019 SKN, Štúrova 36, 054 01 Levoča 37780387 Predplatné časopisy r. 2020 149,50 EUR 14.11.2019 22.11.2019
342/2019 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina - 18/2019 51865467 Elektrina vyúčtovanie 427,79 EUR 15.11.2019 22.11.2019
343/2019 Železiarstvo Olekšák s.r.o., Pri Podkove 982/3, 054 01 Levoča 36781410 Mat. na údržbu 145,45 EUR 15.11.2019 22.11.2019
344/2019 Železiarstvo Olekšák s.r.o., Pri Podkove 982/3, 054 01 Levoča 36781410 Mat. na údržbu 94,40 EUR 15.11.2019 22.11.2019
345/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 641,98 EUR 15.11.2019 22.11.2019
346/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 39,25 EUR 18.11.2019 22.11.2019
347/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 124,25 EUR 19.11.2019 22.11.2019
348/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 17/2019 51442442 Potraviny 120,00 EUR 21.11.2019 29.11.2019
349/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89, Poprad 36500968 Vodné, stočné 8/19 - 11/19 223,21 EUR 22.11.2019 29.11.2019
350/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 89,62 EUR 26.11.2019 29.11.2019
351/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 18,06 EUR 28.11.2019 6.12.2019
352/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 11/19 - 12/19 16,86 EUR 29.11.2019 6.12.2019
353/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89, Poprad 36500968 Vodné, stočné, zrážky 8/19 - 11/19 747,36 EUR 29.11.2019 6.12.2019
354/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 539,92 EUR 2.12.2019 6.12.2019
355/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (vyučba) 21,86 EUR 2.12.2019 6.12.2019
356/2019 osobnyudaj.sk, s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice 50528041 Výkon zodpov. osoby 7/19 - 12/19 216,00 EUR 2.12.2019 6.12.2019
357/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 106,10 EUR 3.12.2019 6.12.2019
358/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 194,89 EUR 4.12.2019 6.12.2019
359/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 10/2019 35743565 Plyn 12/19 1 470,36 EUR 4.12.2019 6.12.2019
360/2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto - 4/2016 47079690 Hodnota odobratej stravy 175,03 EUR 5.12.2019 11.12.2019
361/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny (vyučba) 12,01 EUR 5.12.2019 11.12.2019
362/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny 267,22 EUR 5.12.2019 11.12.2019
363/2019 KOOPERATIVA poisťovňa a.s., Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 585441 Poistenie zodpov. za škodu r. 2020 542,35 EUR 5.12.2019 11.12.2019
364/2019 Mgr. Janka Dudinská SPP, Úloža 103, 053 71 42028892 Lektorské a poradenské služby 55,00 EUR 5.12.2019 11.12.2019
365/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 88,10 EUR 5.12.2019 11.12.2019
366/2019 Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124 Predplatné Vychovávateľ a Zdravie 41,28 EUR 6.12.2019 11.12.2019
367/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 17/2019 51442442 Potraviny 120,00 EUR 6.12.2019 11.12.2019
368/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 12/19 110,68 EUR 9.12.2019 11.12.2019
369/2019 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 11/19 7,06 EUR 9.12.2019 11.12.2019
370/2019 Ing. Svetlana Kočišová, Slovenská 386/26, 053 61 Spišské Vlachy - 16/2019 44828446 Čistenie prádla 125,00 EUR 9.12.2019
371/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 87,27 EUR 10.12.2019 18.12.2019
372/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 99,38 EUR 13.12.2019 19.12.2019
373/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 61,04 EUR 13.12.2019 19.12.2019
374/2019 Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina - 18/2019 51865467 Elektrina 11/19 809,44 EUR 16.12.2019 19.12.2019
375/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 136,20 EUR 18.12.2019 23.12.2019
376/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 164,49 EUR 19.12.2019 23.12.2019
377/2019 Jozef Lesňák - Le Comp, Rozvoj 1107/6, 054 01 Levoča 51147220 Kancelárska technika 134,00 EUR 19.12.2019 23.12.2019
378/2019 Jozef Chovanec, Výťahová služba, Muráňska 56, 052 01 Spišská Nová Ves 10756116 Výťah - revízia 4.Q.2019 108,00 EUR 19.12.2019 23.12.2019
379/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny (vyučba) 2,31 EUR 19.12.2019 23.12.2019
380/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny 189,19 EUR 19.12.2019 23.12.2019
381/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (vyučba) 10,15 EUR 19.12.2019 23.12.2019
382/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 1 039,43 EUR 19.12.2019 23.12.2019
383/2019 Xepap s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen 31628605 Kancelárske potreby 118,69 EUR 20.12.2019 23.12.2019

© 2005 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých | Kasárenská 16, 054 01 Levoča
tel: +421 053 416 6411 | telefax: +421 053 416 6432 | e-mail: rszp@rszp.sk