Úvod História Fotogaléria Ponuka Kurzy Kontakt

Faktúry od 01. 01. 2019

Faktúra číslo Dodávateľ/Číslo zmluvy IČO Predmet dodávky Hodnota s DPH Dátum doručenia Dátum zaplatenia
1/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 12/18 - 1/19 19,35 EUR 2.1.2019 16.1.2019
2/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 18/2017 35743565 Plyn 1/19 1 004,78 EUR 3.1.2019 16.1.2019
3/2019 Ajfa + Avis s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 Predpl. Mzdová účtovníčka 1/19 - 4/19 58,80 EUR 3.1.2019 16.1.2019
3/2019 Ajfa + Avis s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 Predpl. Mzdová účtovníčka 1/19 - 4/19 0,00 EUR 25.2.2019 16.1.2019
4/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 1/19 110,68 EUR 7.1.2019 16.1.2019
5/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 82,43 EUR 7.1.2019 16.1.2019
6/2019 Poradca podnikateľa s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Ročný prístup VS SR 117,00 EUR 7.1.2019 16.1.2019
6/2019 Poradca podnikateľa s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Ročný prístup VS SR 0,00 EUR 24.1.2019 16.1.2019
7/2019 osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 Výkon zodpov. osoby 8/12 - 12/18 216,00 EUR 8.1.2019 16.1.2019
8/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 137,69 EUR 8.1.2019 16.1.2019
9/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 12/18 7,06 EUR 11.1.2019 16.1.2019
10/2019 LEVONET s.r.o., N.M.Pavla 38, 054 01 Levoča 36480983 Internet, mesačný paušál 12/18 98,75 EUR 11.1.2019 16.1.2019
11/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 114,82 EUR 14.1.2019 21.1.2019
12/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 1/19 - 2/19 140,00 EUR 15.1.2019 21.1.2019
13/2019 Vladimír Dulovič, V. Greschika 1738-2, 054 01 Levoča 10763368 Kontrola ozvučenia I. polrok 60,00 EUR 15.1.2019 21.1.2019
14/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 12/18 670,62 EUR 15.1.2019 21.1.2019
15/2019 UNIQUA poisťovňa a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava 653501 Poistné 3/19 - 3/20 majetok 1 221,48 EUR 15.1.2019 21.1.2019
16/2019 PECE s.r.o., Nábrežná 678/7, 962 23 Očová 36618233 Mat. do keramickej dielne 260,78 EUR 15.1.2019 21.1.2019
17/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 77,42 EUR 16.1.2019 21.1.2019
18/2019 Pavol Černický, Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrhov 14375168 Kontrola has. prístroj. a pož. hydrant. 445,00 EUR 16.1.2019 30.1.2019
19/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 18/2017 35743565 Plyn vyúčtovanie 2018 2 180,70 EUR 18.1.2019 30.1.2019
20/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 48,47 EUR 21.1.2019 30.1.2019
21/2019 Rozhlas a televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 Služby verejnosti 222,96 EUR 22.1.2019 30.1.2019
22/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny 85,68 EUR 23.1.2019 xxx
23/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny -85,68 EUR 24.1.2019 xxx
24/2019 Stanislav Bartoš, Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 10/2018 11954736 Potraviny 85,68 EUR 24.1.2019 1.2.2019
25/2019 Ing. Svetlana Kočišová, Slovenská 386/26, 053 61 Spišské Vlachy - 11/2018 44828446 Čistenie prádla 127,38 EUR 25.1.2019 1.2.2019
26/2019 SVETEX BM s.r.o., Rastislavova 3488/22, 058 01 Poprad 47583142 Oprava vstup. brány 62,88 EUR 28.1.2019 1.2.2019
27/2019 Viera Šefčíková, Nám. Majstra Pavla 8, 054 01 Levoča 37477277 Kalendáre stolové 52,96 EUR 28.1.2019 1.2.2019
28/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 45,58 EUR 28.1.2019 1.2.2019
29/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 75,50 EUR 28.1.2019 1.2.2019
30/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 83,07 EUR 31.1.2019 12.2.2019
31/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny (výučba) 0,68 EUR 31.1.2019 12.2.2019
32/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 1 138,01 EUR 31.1.2019 12.2.2019
33/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (výučba) 15,08 EUR 31.1.2019 12.2.2019
34/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 2/19 110,60 EUR 4.2.2019 12.2.2019
35/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 1/19 - 2/19 24,85 EUR 4.2.2019 12.2.2019
36/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny 242,88 EUR 4.2.2019 12.2.2019
37/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny (výučba) 9,58 EUR 4.2.2019 12.2.2019
38/2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto - 4/2016 47079690 Elektronické strav. poukážky 266,40 EUR 4.2.2019 12.2.2019
39/2019 Jozef Salanci - INSA, SNP 487/24, 053 21 Markušovce 33849820 Skriňa 391,00 EUR 6.2.2019 14.2.2019
40/2019 MIVA Market s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 Čistiace potreby 1 471,68 EUR 6.2.2019 14.2.2019
41/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 3/19 70,00 EUR 8.2.2019 14.2.2019
42/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 1/19 7,06 EUR 11.2.2019 18.2.2019
43/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 18/2017 35743565 Plyn 2/19 1 130,11 EUR 11.2.2019 18.2.2019
44/2019 Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce 10756744 Odb. skúška plyn. zariadenia 510,66 EUR 11.2.2019 18.2.2019
45/2019 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214 Oprava kopír. stroja 80,40 EUR 12.2.2019 18.2.2019
46/2019 Mário Zemčák, Francisciho 4, 054 01 Levoča 33056137 Kľúče 46,00 EUR 12.2.2019 18.2.2019
47/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 31,37 EUR 12.2.2019 18.2.2019
48/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 100,30 EUR 13.2.2019 18.2.2019
49/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 31,99 EUR 13.2.2019 18.2.2019
50/2019 Ing. Peter Mikulička PVM Systém, Štefánikova 1302, 908 01 Kúty 33039488 Poličky 336,65 EUR 13.2.2019 18.2.2019
51/2019 Ing. Svetlana Kočišová, Slovenská 386/26, 053 61 Spišské Vlachy - 11/2018 44828446 Čistenie prádla 143,30 EUR 14.2.2019 20.2.2019
52/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 1/19 704,78 EUR 14.2.2019 20.2.2019
53/2019 Železiarstvo Olekšák s.r.o., Pri Podkove 982/3, 054 01 Levoča 36781410 Visiace zámky 29,70 EUR 14.2.2019 20.2.2019
54/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Vodné, stočné 11/18 - 2/19 1 141,57 EUR 15.2.2019 20.2.2019
55/2019 Ján Lorko JAPA AUTO, Rozvoj 1107/6, 054 01 Levoča 40858596 Autobatéria 125,00 EUR 15.2.2019 20.2.2019
56/2019 Jozef Zoričák - Zonic, Ružová 36, 054 01 Levoča 37479369 Batérie 138,75 EUR 15.2.2019 20.2.2019
57/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 13,55 EUR 18.2.2019 1.3.2019
58/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 116,51 EUR 18.2.2019 1.3.2019
59/2019 LEVOTEP s.r.o., Špitálska15, 054 01 Levoča 46967729 Kontrola komínov 118,80 EUR 25.2.2019 1.3.2019
60/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny 85,68 EUR 26.2.2019 1.3.2019
61/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 91,39 EUR 26.2.2019 1.3.2019
62/2019 Pavol Pavlík, Lipová 2027/6, 052 01 Spišská Nová Ves 37181769 Odb. prehl. tlak. nád. a plyn. kotolne 98,00 EUR 26.2.2019 1.3.2019
63/2019 Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča 35528052 Uskladnenie obj. odpadu 20,24 EUR 26.2.2019 1.3.2019
64/2019 Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča 40857662 Školenie vodičov 15,00 EUR 26.2.2019 1.3.2019
65/2019 Esat s.r.o., Hlavné námestie 17, 060 01 Kežmarok 44210531 Mop sada na umývanie 137,30 EUR 26.2.2019 1.3.2019
66/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 12,73 EUR 28.2.2019 7.3.2019
67/2019 Stanislav Spišák, Potočná 32, 054 01 Levoča 37476963 Odstránenie závad z revízie z OPaS 68,55 EUR 28.2.2019 7.3.2019
68/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 2/19 - 3/19 17,35 EUR 28.2.2019 7.3.2019
69/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 852,78 EUR 28.2.2019 7.3.2019
70/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (výučba) 7,27 EUR 28.2.2019 7.3.2019
71/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 118,24 EUR 28.2.2019 7.3.2019

© 2005 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých | Kasárenská 16, 054 01 Levoča
tel: +421 053 416 6411 | telefax: +421 053 416 6432 | e-mail: rszp@rszp.sk