Úvod História Fotogaléria Ponuka Kurzy Kontakt

Faktúry od 01. 01. 2019

Faktúra číslo Dodávateľ/Číslo zmluvy IČO Predmet dodávky Hodnota s DPH Dátum doručenia Dátum zaplatenia
1/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 12/18 - 1/19 19,35 EUR 2.1.2019 16.1.2019
2/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 18/2017 35743565 Plyn 1/19 1 004,78 EUR 3.1.2019 16.1.2019
3/2019 Ajfa + Avis s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 Predpl. Mzdová účtovníčka 1/19 - 4/19 58,80 EUR 3.1.2019 16.1.2019
3/2019 Ajfa + Avis s.r.o., Klemensova 34, 010 01 Žilina 31602436 Predpl. Mzdová účtovníčka 1/19 - 4/19 0,00 EUR 25.2.2019 16.1.2019
4/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 1/19 110,68 EUR 7.1.2019 16.1.2019
5/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 82,43 EUR 7.1.2019 16.1.2019
6/2019 Poradca podnikateľa s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Ročný prístup VS SR 117,00 EUR 7.1.2019 16.1.2019
6/2019 Poradca podnikateľa s.r.o., M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503 Ročný prístup VS SR 0,00 EUR 24.1.2019 16.1.2019
7/2019 osobnyudaj.sk s.r.o., Garbiarska 5, 040 01 Košice 50528041 Výkon zodpov. osoby 8/12 - 12/18 216,00 EUR 8.1.2019 16.1.2019
8/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 137,69 EUR 8.1.2019 16.1.2019
9/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 12/18 7,06 EUR 11.1.2019 16.1.2019
10/2019 LEVONET s.r.o., N.M.Pavla 38, 054 01 Levoča 36480983 Internet, mesačný paušál 12/18 98,75 EUR 11.1.2019 16.1.2019
11/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 114,82 EUR 14.1.2019 21.1.2019
12/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 1/19 - 2/19 140,00 EUR 15.1.2019 21.1.2019
13/2019 Vladimír Dulovič, V. Greschika 1738-2, 054 01 Levoča 10763368 Kontrola ozvučenia I. polrok 60,00 EUR 15.1.2019 21.1.2019
14/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 12/18 670,62 EUR 15.1.2019 21.1.2019
15/2019 UNIQUA poisťovňa a.s., Krasovského 15, 851 01 Bratislava 653501 Poistné 3/19 - 3/20 majetok 1 221,48 EUR 15.1.2019 21.1.2019
16/2019 PECE s.r.o., Nábrežná 678/7, 962 23 Očová 36618233 Mat. do keramickej dielne 260,78 EUR 15.1.2019 21.1.2019
17/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 77,42 EUR 16.1.2019 21.1.2019
18/2019 Pavol Černický, Nemešany 81, 053 02 Spišský Hrhov 14375168 Kontrola has. prístroj. a pož. hydrant. 445,00 EUR 16.1.2019 30.1.2019
19/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 18/2017 35743565 Plyn vyúčtovanie 2018 2 180,70 EUR 18.1.2019 30.1.2019
20/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 48,47 EUR 21.1.2019 30.1.2019
21/2019 Rozhlas a televízia, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480 Služby verejnosti 222,96 EUR 22.1.2019 30.1.2019
22/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny 85,68 EUR 23.1.2019 xxx
23/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny -85,68 EUR 24.1.2019 xxx
24/2019 Stanislav Bartoš, Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 10/2018 11954736 Potraviny 85,68 EUR 24.1.2019 1.2.2019
25/2019 Ing. Svetlana Kočišová, Slovenská 386/26, 053 61 Spišské Vlachy - 11/2018 44828446 Čistenie prádla 127,38 EUR 25.1.2019 1.2.2019
26/2019 SVETEX BM s.r.o., Rastislavova 3488/22, 058 01 Poprad 47583142 Oprava vstup. brány 62,88 EUR 28.1.2019 1.2.2019
27/2019 Viera Šefčíková, Nám. Majstra Pavla 8, 054 01 Levoča 37477277 Kalendáre stolové 52,96 EUR 28.1.2019 1.2.2019
28/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 45,58 EUR 28.1.2019 1.2.2019
29/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 75,50 EUR 28.1.2019 1.2.2019
30/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 83,07 EUR 31.1.2019 12.2.2019
31/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny (výučba) 0,68 EUR 31.1.2019 12.2.2019
32/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 1 138,01 EUR 31.1.2019 12.2.2019
33/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (výučba) 15,08 EUR 31.1.2019 12.2.2019
34/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 2/19 110,60 EUR 4.2.2019 12.2.2019
35/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 1/19 - 2/19 24,85 EUR 4.2.2019 12.2.2019
36/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny 242,88 EUR 4.2.2019 12.2.2019
37/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny (výučba) 9,58 EUR 4.2.2019 12.2.2019
38/2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto - 4/2016 47079690 Elektronické strav. poukážky 266,40 EUR 4.2.2019 12.2.2019
39/2019 Jozef Salanci - INSA, SNP 487/24, 053 21 Markušovce 33849820 Skriňa 391,00 EUR 6.2.2019 14.2.2019
40/2019 MIVA Market s.r.o., Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany 36704041 Čistiace potreby 1 471,68 EUR 6.2.2019 14.2.2019
41/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 3/19 70,00 EUR 8.2.2019 14.2.2019
42/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 1/19 7,06 EUR 11.2.2019 18.2.2019
43/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 18/2017 35743565 Plyn 2/19 1 130,11 EUR 11.2.2019 18.2.2019
44/2019 Dušan Slaninka, Družstevná 216/54, 053 01 Harichovce 10756744 Odb. skúška plyn. zariadenia 510,66 EUR 11.2.2019 18.2.2019
45/2019 Rudolf Lučivjanský, Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice 35320214 Oprava kopír. stroja 80,40 EUR 12.2.2019 18.2.2019
46/2019 Mário Zemčák, Francisciho 4, 054 01 Levoča 33056137 Kľúče 46,00 EUR 12.2.2019 18.2.2019
47/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 31,37 EUR 12.2.2019 18.2.2019
48/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 100,30 EUR 13.2.2019 18.2.2019
49/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 31,99 EUR 13.2.2019 18.2.2019
50/2019 Ing. Peter Mikulička PVM Systém, Štefánikova 1302, 908 01 Kúty 33039488 Poličky 336,65 EUR 13.2.2019 18.2.2019
51/2019 Ing. Svetlana Kočišová, Slovenská 386/26, 053 61 Spišské Vlachy - 11/2018 44828446 Čistenie prádla 143,30 EUR 14.2.2019 20.2.2019
52/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 1/19 704,78 EUR 14.2.2019 20.2.2019
53/2019 Železiarstvo Olekšák s.r.o., Pri Podkove 982/3, 054 01 Levoča 36781410 Visiace zámky 29,70 EUR 14.2.2019 20.2.2019
54/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Vodné, stočné 11/18 - 2/19 1 141,57 EUR 15.2.2019 20.2.2019
55/2019 Ján Lorko JAPA AUTO, Rozvoj 1107/6, 054 01 Levoča 40858596 Autobatéria 125,00 EUR 15.2.2019 20.2.2019
56/2019 Jozef Zoričák - Zonic, Ružová 36, 054 01 Levoča 37479369 Batérie 138,75 EUR 15.2.2019 20.2.2019
57/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 13,55 EUR 18.2.2019 1.3.2019
58/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 116,51 EUR 18.2.2019 1.3.2019
59/2019 LEVOTEP s.r.o., Špitálska15, 054 01 Levoča 46967729 Kontrola komínov 118,80 EUR 25.2.2019 1.3.2019
60/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny 85,68 EUR 26.2.2019 1.3.2019
61/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 91,39 EUR 26.2.2019 1.3.2019
62/2019 Pavol Pavlík, Lipová 2027/6, 052 01 Spišská Nová Ves 37181769 Odb. prehl. tlak. nád. a plyn. kotolne 98,00 EUR 26.2.2019 1.3.2019
63/2019 Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča 35528052 Uskladnenie obj. odpadu 20,24 EUR 26.2.2019 1.3.2019
64/2019 Mgr. Marek Dzugas - AUTOŠKOLA, Francisciho 23, 054 01 Levoča 40857662 Školenie vodičov 15,00 EUR 26.2.2019 1.3.2019
65/2019 Esat s.r.o., Hlavné námestie 17, 060 01 Kežmarok 44210531 Mop sada na umývanie 137,30 EUR 26.2.2019 1.3.2019
66/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 12,73 EUR 28.2.2019 7.3.2019
67/2019 Stanislav Spišák, Potočná 32, 054 01 Levoča 37476963 Odstránenie závad z revízie z OPaS 68,55 EUR 28.2.2019 7.3.2019
68/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 2/19 - 3/19 17,35 EUR 28.2.2019 7.3.2019
69/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 852,78 EUR 28.2.2019 7.3.2019
70/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (výučba) 7,27 EUR 28.2.2019 7.3.2019
71/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 118,24 EUR 28.2.2019 7.3.2019
72/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 45,58 EUR 4.3.2019 7.3.2019
73/2019 Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča 35528052 Uloženie obj. odpadu 10,56 EUR 4.3.2019 7.3.2019
74/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny 98,15 EUR 4.3.2019 7.3.2019
75/2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto - 4/2016 47079690 Elektronické strav. poukážky 810,30 EUR 4.3.2019 18.3.2019
76/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 3/19 110,60 EUR 6.3.2019 18.3.2019
77/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 18/2017 35743565 Plyn 3/19 1 130,11 EUR 6.3.2019 18.3.2019
78/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 25,58 EUR 6.3.2019 18.3.2019
79/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 4/19 70,00 EUR 8.3.2019 18.3.2019
80/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 19,49 EUR 8.3.2019 18.3.2019
81/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 76,08 EUR 11.3.2019 18.3.2019
82/2019 SWAN a.s., Borská 6, 841 04 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 2/19 7,06 EUR 12.3.2019 18.3.2019
83/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 2/19 593,22 EUR 12.3.2019 18.3.2019
84/2019 VERLAG DASHOFER s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129 BOZP online profi - ročný prístup 460,80 EUR 13.3.2019 22.3.2019
85/2019 J. Lesňák - LeComp, J. Czauczika 1492/3, 054 01 Levoča 51147220 Príslušenstvo k PC 124,00 EUR 15.3.2019 22.3.2019
86/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 95,93 EUR 18.3.2019 22.3.2019
87/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 759,53 EUR 18.3.2019 22.3.2019
88/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 58,89 EUR 20.3.2019 1.4.2019
89/2019 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Lekárničky Prvej pomoci 193,20 EUR 25.3.2019 1.4.2019
90/2019 Nábytok Beták s.r.o., Obchodná 2499, 913 21 Trenčianska Turná 44115784 Nábytok 369,00 EUR 26.3.2019 28.3.2019
91/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny 85,68 EUR 26.3.2019 1.4.2019
92/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 77,51 EUR 26.3.2019 1.4.2019
93/2019 TrueOne s.r.o., Školská 40, 022 01 Čadca 43881149 Nábytok 151,00 EUR 28.3.2019 3.4.2019
94/2019 ELSPO BB s.r.o., Bagarova 25, 974 04 Banská Bystrica 46130764 Filtre na čaj 76,10 EUR 28.3.2019 3.4.2019
95/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 44,58 EUR 28.3.2019 3.4.2019
96/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 3/19 - 4/19 19,30 EUR 29.3.2019 3.4.2019
97/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 77,87 EUR 29.3.2019 3.4.2019
98/2019 PERGAMON s.r.o., Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 31327681 Odpadová nádoba na tonery 25,68 EUR 1.4.2019 5.4.2019
99/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 611,93 EUR 1.4.2019 5.4.2019
100/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (výučba) 19,13 EUR 1.4.2019 5.4.2019
101/2019 Pharmalena s.r.o., Kukučínova 3, 054 01 Levoča 44225253 Mat. do lekárničiek 150,46 EUR 1.4.2019 5.4.2019
102/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 151,87 EUR 1.4.2019 5.4.2019
103/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny (výučba) 6,08 EUR 1.4.2019 5.4.2019
104/2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto - 4/2016 47079690 Elektronické strav. poukážky 122,10 EUR 1.4.2019 5.4.2019
105/2019 Ladislav Sakmáry, I. Krasku 1112/11, 052 01 Spišská Nová Ves 17190444 Striekacia pištoľ 35,90 EUR 2.4.2019 5.4.2019
106/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 96,94 EUR 3.4.2019 11.4.2019
107/2019 Xepap s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen 31628605 Kancelárske potreby 53,98 EUR 3.4.2019 11.4.2019
108/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 10/2019 35743565 Plyn 4/19 1 130,11 EUR 4.4.2019 11.4.2019
109/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny 315,34 EUR 4.4.2019 11.4.2019
110/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny (výučba) 8,72 EUR 4.4.2019 11.4.2019
111/2019 AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Šatňové skrine 1 094,40 EUR 5.4.2019 11.4.2019
112/2019 M. Klembarová - A. Zwancigerová Drogéria, Závada 76, 054 01 Levoča 50093355 Duvilax 31,80 EUR 5.4.2019 11.4.2019
113/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 19,72 EUR 5.4.2019 11.4.2019
114/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 4/19 110,60 EUR 8.4.2019 11.4.2019
115/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 5/19 70,00 EUR 8.4.2019 11.4.2019
116/2019 Slovamed s.r.o., Malá 543/7, 931 01 Šamorín 46829954 Nást. pákový dávkovač dezinf. roztoku 205,87 EUR 8.4.2019 11.4.2019
117/2019 Bergamo s.r.o., Poľná 6A, 080 01 Prešov 45923299 Disky na auto 480,00 EUR 9.4.2019 11.4.2019
118/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 105,02 EUR 9.4.2019 18.4.2019
119/2019 VLan s.r.o., Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob 46118896 Kalibrácia alkotestera 98,80 EUR 10.4.2019 18.4.2019
120/2019 Anna Pjatáková, Petržalská 1639/10, 060 01 Kežmarok 33878579 Oprava veľkokuchynského zariadenia 63,10 EUR 11.4.2019 18.4.2019
121/2019 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 3/19 7,06 EUR 11.4.2019 18.4.2019
122/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Mobilný telefón 9,00 EUR 11.4.2019 18.4.2019
123/2019 AJ Produkty a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava 36268518 Jedálenské stoličky 3 384,00 EUR 12.4.2019 18.4.2019
124/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 3/19 752,48 EUR 12.4.2019 18.4.2019
125/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 25,46 EUR 12.4.2019 18.4.2019
126/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 392,73 EUR 16.4.2019 3.5.2019
127/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 37,58 EUR 16.4.2019 3.5.2019
128/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny 81,60 EUR 17.4.2019 3.5.2019
129/2019 VERLAG DASHOFER s.r.o., Železničiarska 13, 814 99 Bratislava 35730129 Predpl. online účtovné súvzťažnosti 171,00 EUR 18.4.2019 3.5.2019
130/2019 Pracovná zdravotná služba s.r.o., Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce 36833118 Traumatologický plán 120,00 EUR 18.4.2019 3.5.2019
131/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Diagnostika siete, implemen. switcha 309,20 EUR 23.4.2019 3.5.2019
132/2019 Ing. Svetlana Kočišová, Slovenská 386/26, 053 61 Spišské Vlachy - 11/2018 44828446 Čistenie prádla 126,15 EUR 23.4.2019 3.5.2019
133/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 25,92 EUR 24.4.2019 3.5.2019
134/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Mobilný telefón 90,00 EUR 25.4.2019 3.5.2019
135/2019 Róbert Rusňák, Železničný riadok 1220/5, 054 01 Levoča 34803459 Občerstvenie Deň učiteľov 201,30 EUR 25.4.2019 3.5.2019
136/2019 Ľubomír Jurkovský, Májova 41, 053 04 Spišské Podhradie 33852391 Deky 900,00 EUR 25.4.2019 6.5.2019
137/2019 Hotel ARKADA s.r.o., Nám. Majstra Pavla 26, 054 01 Levoča 36451134 Občerstvenie Deň učiteľov 181,50 EUR 26.4.2019 6.5.2019
138/2019 ICV n.o., Družstevná 232/2, 040 01 Košice 51424266 Odb. seminár - účastnícky poplatok 60,00 EUR 29.4.2019 6.5.2019
139/2019 Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 329321 Poplatok za komun. odpady r. 2019 715,00 EUR 29.4.2019 6.5.2019
140/2019 Mária Krajňáková - Inštitút vzdelávania, Štefánikovo nám. 4, 052 01 SNV 35320567 Školenie obsluhovateľov tlak. nádob 25,00 EUR 30.4.2019 6.5.2019
141/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 68,72 EUR 30.4.2019 6.5.2019
142/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 4/19 - 5/19 23,38 EUR 30.4.2019 6.5.2019
143/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 142,99 EUR 30.4.2019 6.5.2019
144/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny (výučba) 1,26 EUR 30.4.2019 6.5.2019
145/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 450,95 EUR 2.5.2019 13.5.2019
146/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny (vyuč.) 13,38 EUR 2.5.2019 13.5.2019
147/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny 200,72 EUR 3.5.2019 13.5.2019
148/2019 Spiš Market s.r.o., Šafárikovo nám. 1, 052 05 Spišská Nová Ves - 22/2017 31729541 Potraviny (vyuč.) 3,55 EUR 3.5.2019 13.5.2019
149/2019 Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča 329321 Daň z nehnuteľnosti r. 2019 1 128,80 EUR 3.5.2019 13.5.2019
150/2019 GGFS s.r.o., Sasinkova 5, 811 08 Bratislava - Staré Mesto - 4/2016 47079690 Elektronické strav. poukážky 277,50 EUR 3.5.2019 13.5.2019
151/2019 MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany - 10/2019 35743565 Plyn 5/19 1 470,36 EUR 6.5.2019 13.5.2019
152/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 44,56 EUR 6.5.2019 13.5.2019
153/2019 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava - 6/2016 35763469 Telekom. služby 5/19 111,95 EUR 6.5.2019 13.5.2019
154/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 60,75 EUR 7.5.2019 13.5.2019
155/2019 RUPKKI s.r.o., Iliašovská 33, 053 11 Smižany - 23/2018 36580392 Internet 6/19 70,00 EUR 9.5.2019 13.5.2019
156/2019 PERGAMON s.r.o., Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 31327681 Tonery 486,56 EUR 9.5.2019 17.5.2019
157/2019 PERGAMON s.r.o., Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 31327681 Tonery 79,20 EUR 9.5.2019 17.5.2019
158/2019 František Rybka, Komenského 586/14, 058 01 Poprad 44771258 Revízia pož. klapky a vzduchotechnika 200,00 EUR 9.5.2019 17.5.2019
159/2019 BCF s.r.o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica - 8/2018 36597007 Elektrina 4/19 650,46 EUR 10.5.2019 17.5.2019
160/2019 SWAN a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava - 1/2018 47258314 Mesačný paušál 4/19 7,06 EUR 10.5.2019 17.5.2019
161/2019 Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča 35528052 Uloženie obj. odpadu 24,30 EUR 10.5.2019 17.5.2019
162/2019 Atlantis Systems s.r.o., Gorkého 6, 811 01 Bratislava 35844230 Obnova domény 90,31 EUR 10.5.2019 17.5.2019
163/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny 85,68 EUR 10.5.2019 17.5.2019
164/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 63,39 EUR 13.5.2019 17.5.2019
165/2019 Nezábudka s.r.o., Letná 39, 052 01 Spišská Nová Ves 47968834 Mat. na údržbu 413,70 EUR 14.5.2019 22.5.2019
166/2019 Ľubomír Jurkovský, Májova 41, 053 04 Spišské Podhradie 33852391 Obrusy 220,00 EUR 14.5.2019 22.5.2019
167/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 77,87 EUR 15.5.2019 22.5.2019
168/2019 Ing. Miroslav Galajda, Vysoká 23, 054 01 Levoča - 25/2018 52111962 Potraviny 424,51 EUR 16.5.2019 22.5.2019
169/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 71,30 EUR 17.5.2019 22.5.2019
170/2019 Xepap s.r.o., Jesenského 4703, 960 01 Zvolen 31628605 Pomôcky - keramická dielňa 36,61 EUR 17.5.2019 22.5.2019
171/2019 ŠEVT a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava 31331131 Kancelársky papier 865,00 EUR 17.5.2019 22.5.2019
172/2019 Pneuservis Patricius Džugan, Pri Prameni 16, 054 01 Levoča 40860221 Prezutie pneu 44,00 EUR 17.5.2019 30.5.2019
173/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 123,18 EUR 20.5.2019 30.5.2019
174/2019 Mário Zemčák, Francisciho 4, 054 01 Levoča 33056137 Zámok + kľúče 141,33 EUR 21.5.2019 30.5.2019
175/2019 B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava 44413467 Písací stôl 165,60 EUR 23.5.2019 30.5.2019
176/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, 915 01 N.M.n.Váhom - 21/2017 34152199 Potraviny 27,36 EUR 27.5.2019 30.5.2019
177/2019 FARMA NEMEŠANY s.r.o., Nemešany 3, 053 02 Nemešany - 4/2019 51442442 Potraviny 85,68 EUR 27.5.2019 30.5.2019
178/2019 Result reklamná agentúra s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice 36189740 Tabuľky - kamerový systém 20,88 EUR 27.5.2019 30.5.2019
179/2019 Mäsovýroba Dončák s.r.o., Tatranská 84, 059 91 Veľký Slavkov - 20/2018 46305718 Potraviny 59,71 EUR 28.5.2019 7.6.2019
180/2019 PVPS a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad 36500968 Vodné a stočné 2 - 5/19 1 375,91 EUR 31.5.2019 7.6.2019
181/2019 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava - 12/2018 35697270 Hlasový paušál 5 - 6/19 22,65 EUR 31.5.2019 7.6.2019
182/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny 188,87 EUR 31.5.2019 7.6.2019
183/2019 V. Bigoš - Levočský Gastrodom, Nám. Majstra Pavla 35, 054 01 Levoča - 17/2017 10757597 Potraviny (vyuč.) 3,65 EUR 31.5.2019 7.6.2019
184/2019 Mário Zemčák, Francisciho 4, 054 01 Levoča 33056137 Zámky do dverí 39,85 EUR 31.5.2019 7.6.2019

© 2005 Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých | Kasárenská 16, 054 01 Levoča
tel: +421 053 416 6411 | telefax: +421 053 416 6432 | e-mail: rszp@rszp.sk